بعدی
like

‎ تعجیل در تصویب طرح الزام وزارت ارشاد و صداوسیما به حمایت از ساخت فیلم های ضد آمریکایی

‏. ‏(‏۱۳-‏آبان-‏۱۳۹۸)

کسی مخالف طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی نیست،اما این طرح زمانی کاربردی است که سینما و تلویزیون ایران توانایی ساخت چنین فیلم ها و سریال هایی را داشته باشند.

آرت کافه-خانه ملت :سیده فاطمه ذوالقدر گفت: بررسی طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما به حمایت از ساخت فیلم های ضد آمریکایی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داشت که کلیات و ماده واحده این طرح با رأی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید.

ملانصرالدین:تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به نظر یک تصمیم احساسی است تا کاری کارشناسی شده.اعضای این کمیسیون باید این حقیقت را می دانستند یا مشاوران شان به اطلاع می رساندند که تلویزیون و سینمای ایران در حل مشکلات خودشان نیز عاجز هستند،چه رسد به اینکه بخواهند در برابر هالیوود بایستند و فیلم های ضد آمریکایی بسازند.سینما و تلویزیون ایران هنوز از لحاظ فنی به آن حد نرسیده اند که بخواهند در جهان عرض اندام کنند.
این طرح هرچند که با نیت خیر تصویب شده باشد،متاسفانه باعث می شود گروهی از فرصت استفاده کرده و با این بهانه بودجه بیت المال را تاراج کنند.با تاسف باید گفت عده ای سوء استفاده چی در سینما و تلویزیون ایران وجود دارند که همواره در کمینگاه نشسته و منتظر چنین فرصت هایی هستند تا با لطایف الحیل جیب های گشاد خویش را مانند همیشه قلمبه کنند.
سینما،تلویزیون و عرصه هنر ایران با مشکلات بسیاری روبرو هستند که کمیسیون فرهنگی مجلس می توانست و می تواند با تصویب طرح های کاربردی این مشکلات را حل یا به حداقل برساند.
کسی مخالف طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی نیست،اما این طرح زمانی کاربردی است که سینما و تلویزیون ایران توانایی ساخت چنین فیلم ها و سریال هایی را داشته باشند.ساخت فیلم های ضعیف و بی مخاطب که نه در داخل از آنها استقبال می شود و نه در خارج،چگونه می توانند تاثیر گذار باشند؟!
ای کاش اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ،پیش از تصویب این طرح با متخصصان واقعی سینما،کارشناسان خبره و روزنامه نگاران و منتقدان قدیمی و متعهد سینما مشورت می کردند.


یادداشت سیده فاطمه ذوالقدر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی    صداوسیما   آمریکا  کمیسیون فرهنگی مجلس ملانصرالدین

@nasrodinmolla