بعدی
like

محوطه خانه هنرمندان یا جولانگاه هرزه ها و مواد فروش ها؟!

‏. ‏(‏۴-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

مدیر محترم خانه هنرمندان،این وظیفه شماست که محیط این خانه را از آلودگی ها پاک و امنیت را برقرار کنید،نه شخص دیگری.اگر چنین نکنید،این شائبه به وجود می آید که شما دچار ضعف مفرط مدیریت هستید یا با اشاعه دهندگان فساد مدارا می کنید!

آرت کافه-ملانصرالدین:روز گذشته برای دیدار با یک دوست، پس از مدت ها گذارم به محوطه خانه هنرمندان افتاد.از همان لحظه ورود با صحنه های شنیع و غیرقابل باوری روبرو شدم که عرق شرم شرشر از تمام وجودم سرازیر شد!این صحنه ها آن قدر زشت و زننده بود که مجبور شدم سرم را به زیر بیندازم و سریع به محل ملاقات بروم،اما وقتی انسان سربه زیر نیز هست،باز این صحنه های روح خراش به چشم می آید!
باورش سخت است در محیطی که نام خانه هنرمندان را با خودیدک می کشد،هرزه زنان و هرزه مردانی به چشم بیایند که روی چمن، پیش نگاه همه به حرکات زشت جنسی بپردازند!معتادانی را نظاره کرد که انواع مواد مخدر را مصرف کرده و مزاحم مردم می شوند!از همه بدتر فروشندگان مواد مخدر را به تماشا نشست که علنی انواع مواد افیونی را به جوانان و حتی برخی سالخوردگان بفروشند!این در شان محیطی است که قرار است اشاعه دهنده هنر باشد و مردم علاقه مند را به سمت هنر بکشاند؟!
آقای رجبی معمار،مدیر محترم خانه هنرمندان تهران،مدیریت این نیست که پشت در بسته یک اتاق شیک به امور بپردازید یا نپردازید!
باید بر کل خانه هنرمندان و فعالیت هایش اشراف داشته و نظارت کنید.محوطه خانه هنرمندان،مهم ترین جایی است که باید به آن توجه کنید،زیرا علاقه مندان به هنر،پیش از ورود به عمارت مجبور هستند از این گذرگاه عبور کنند.وقتی گذرگاه ناامن است چگونه رغبت یا جرات کنند خود را به عمارت برسانند؟چرا امنیت را برقرار نمی کنید؟توانایی ندارید یا نمی خواهید؟
نمی شود که شهر را به امان خدا رها کرد؟شما و همکاران تان به خاطر اهمال در جلوگری مفسده عده معدودی فاسد دارید این محیط را برای جوانان و دیگر علاقه مندان واقعی هنر ناامن می کنید که کرده اید.
شهرداری تهران هم در رخ دادن این فجایع بی تقصیر نیست.اگر نمی تواند امنیت برقرار کند،چرا چنین محیط هایی را راه اندازی می کند؟
برای یک اتفاق ساده که در این مکان ها صورت می گیرد،چندین مامور حراست جوانان ساده دل را محاصره کرده و با آنان برخورد شدید می کنند،چگونه است که با اراذل ، اوباش و هرزه ها این برخوردهای سخت صورت نمی گیرد؟!
مدیر محترم خانه هنرمندان،این وظیفه شماست که محیط این خانه را از آلودگی ها پاک و امنیت را برقرار کنید،نه شخص دیگری.اگر چنین نکنید،این شائبه به وجود می آید که شما دچار ضعف مفرط مدیریت هستید یا با اشاعه دهندگان فساد مدارا می کنید!
برای قوت نگرفتن این شائبه،از اتاق شیک خود بیرون آمده،آستین ها را بالا زده و با همکاری همکاران و شهرداری تهران،این محیط ناامن را برای مردم علاقه مند امن کنید.


فرهنگی خانه هنرمندان رجبی معمار شهرداری تهران ملانصرالدین

@nasrodinmolla