بعدی
like

اجرای نمایشی با موضوع تعطیلی برنامه نود و عادل فردوسی پور

‏. ‏(‏۲۹-‏تیر-‏۱۳۹۸)

«علیه من شهادت نده۹۰» در تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.

به گزارش آرت کافه،حسین حیدری پور نمایش«علیه من شهادت نده۹۰» را با نویسندگی آرمان طیران از اواسط مرداد ماه در تماشاخانه سپند روی صحنه می برد که این نمایش به دوری عادل فردوسی پور از تلویزیون و حذف برنامه نود از زاویه ای متفاوت می پردازد.


تئاتر برنامه نود  عادل فردوسی پور  حسین حیدری پور  علیه من شهادت نده۹۰   تماشاخانه سپند

حیدری پور که پیش از این نمایش«چه می کنه این! عادل فردوسی پور»را در سال ۹۴ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برده؛ واکاوی و آسیب شناسی فوتبال را از چندین جهت و زاویه مختلف در این نمایش بررسی می کند و تعطیلی برنامه نود را بعد از ۲۰ سال یکی از دلایل روی صحنه بردن این نمایش می داند.

حسین حیدری پور پیش از این نمایش های«خرس»، « دو پرس روزگار تلخ »،«صد سال پیش از تنهایی ما»،«ابریشم و آتش» و «مسیحا» را روی صحنه برده است.
نمایش«علیه من شهادت نده۹۰» از اواسط مرداد ماه در تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.