بعدی
like

انتصاب دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران

‏. ‏(‏۳-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

رییس شورای سیاستگذاری سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران در حکمی اعظم راودراد را به عنوان دبیر سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران تعیین کرد.

به گزارش آرت کافه،محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی یکی دیگر از اساتید برجسته دانشگاهی را به دبیری این دوره برگزید.


سینما  جایزه پژوهش سال سینمای ایران  اعظم راودراد  محموداربابی

در حکم دکتر اعظم راودراد آمده است: «با توجه به جایگاه علمی و تجارب ارزنده سرکارعالی در عرصه فعالیت های دانشگاهی و پژوهش سینمایی به موجب این حکم به عنوان دبـیر سـومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب می شوید.
امید است تداوم برگزاری باشکوه این رویداد علمی-پژوهشی، که فرصت ارزشمندی برای شناسایی و معرفی پژوهش های برتر سینمایی و تقویت ارتباط میان سینماگران و دانشگاهیان و پژوهشگران است، جهت دهی پژوهش های سینمایی به سمت حل مسائل کلیدی و نیازهای اصلی سینمای ایران را فراهم نماید».
@nasrodinmolla