بعدی
like

قاچاق فیلم کار خودی هاست،نه غیرخودی ها!

‏. ‏(‏۱۴-‏آذر-‏۱۳۹۸)

جالب است که هر گاه به شکایتی درباره قاچاق فیلم رسیدگی می شود،شاکی پرونده متهم آن می شود!برای همین است که این مهم پیگیری نمی شود.

آرت کافه-غلامرضاموسوی:اگر عاملان قاچاق «متری شش و نیم» مجازات می‌شدند حالا شاهد قاچاق «خانه پدری» نبودیم!


یادداشت غلامرضاموسوی  قاچاق   متری شش و نیم     خانه پدری  دستفروش ستادصیانت ملانصرالدین

ملانصرالدین:اگر همت و جرات پیگیری قاچاق فیلم در نهاد، مسوول یا تهیه کننده ای وجود داشته باشد،شناسایی و دستگیری قاچاقچیان بسیار ساده است،حتی سهل تر از خوردن یک جرعه آب.آنچه مشخص است و غیر قابل انکار، این مهم است که قاچاق فیلم کار خودی هاست،زیرا فیلم مادر فقط دست خودی هاست و غیرخودی به آن دسترسی نداشته و ندارد،مگر اینکه سارقی وارد محل نگهداری شده و نسخه اصلی را به سرقت ببرد که تا کنون گزارشی از سرقت در پرونده ها دیده نشده و نمی شود.
ستاد صیانت اگر همت کند در کمتر از سه سوت می تواند عاملان اصلی قاچاق را شناسایی و دستگیر کند!دستفروش ها مقصر اصلی نیستند که مدام بساط شان تارومار می شود و سفره شان بی نان می ماند.
تعجب بزرگ این است که دوستان و همکاران رسانه ای نیز مانند تهیه کنندگان موضوع قاچاق فیلم را در بوق و کرنا می کنند،اما هیچ کدام این مهم را ریشه یابی و پیگیری نمی کنند،چرا؟!به نظر بنده حقیر دستانی در کار است تا مشکل قاچاق فیلم حل نشود،زیرا بخش مهمی از درآمد برخی از فیلم ها متکی به قاچاق آنها و ارسال شان به پیاده رو هاست!
جناب موسوی،تهیه کننده محترم،شما بهتر از بنده می دانید که مشکل قاچاق فیلم از کجا شروع شد و چرا ادامه یافت.این را هم می دانید که چرا همتی وجود ندارد تا این مشکل حل شود.بنابراین فریاد زدن و گریبان دریدن بی فایده است وقتی قرار نیست کسی یا نهادی برای حل مشکل قاچاق فیلم قدمی بردارد.یعنی ستاد صیانت با این همه دک و پز از پیدا کردن قاچاقچیان فیلم عاجز است؟!عاجز نیست،اما اراده ای وجود ندارد،در حقیقت جلوی اراده ها را گرفته اند تا قاچاق همچنان باشد،زیرا سود کلان و بی دردسری برای عده ای تمامیت خواه دارد.
جالب است که هر گاه به شکایتی درباره قاچاق فیلم رسیدگی می شود،شاکی پرونده متهم آن می شود!برای همین است که این مهم پیگیری نمی شود.
@nasrodinmolla