بعدی
like

«دور همی» لاکچری روی گرده مردم گرسنه!

‏. ‏(‏۱-‏دی-‏۱۳۹۸)

جناب رییس صداوسیما،آقای معاون سیما،دیگر مدیران ریز و درشت این نهاد که این چنین برای افراد و برنامه های خاص،خاصه خرجی می کنید،این عدالت است؟!خدا از کار شما راضی است؟طناب سفت و تنگ حق الناس را بر گردن خویش حس نمی کنید؟!

آر کافه-سیدرضااورنگ:ساخت برنامه ها و سریال های جذاب و دیدنی همواره مورد توجه مردم بوده و هست،مدیران سازمان عریض و طویل صداوسیما نیز موظف هستند به خواست مردم گردن بنهند.
هیچ کس با ساخت این گونه برنامه ها مخالف نیست،اما با نحوه قراردادها،ساخت و بودجه آنها همه کار دارند که باید داشته باشند.
تلویزیون مدت هاست که برنامه های کم خرج را با بودجه های سنگین تولید می کند!به گونه ای که حتی گاهی بیست درصد از این بودجه نیز برای دکور و عوامل پشت دوربین هزینه نمی شود و بیشرش به جیب کسانی که نباید برود،می رود!
اگر قرار است کیفیت برنامه ها با ساخت دکورهای سنگین و حضور عوامل حرفه ای بالا برود،چرا نمی رود؟! بین برنامه هایی که در یک استودیو یا لوکیشن محدود ساخته می شوند با بودجه ای که خرج آنها شده اصلا تناسبی وجود ندارد و آن گونه که از شواهد پیداست،بخش عظیمی از آن به جیب تهیه کننده و مجری های آن می رود.نمونه این نوع برنامه ها بسیار است.
شب یلدا برنامه «دور همی» بعد از کلی ناز و ادا دوباره تولید و روی آنتن رفت،آن هم با رقمی نجومی و غیر قابل باور.نوع تفاهم معاونت سیما با عوامل تولید این برنامه واقعا تاسف بار و دردآور است!معاون سیما و مصطفی احمدی تهیه کننده «دورهمی» لاکچری توافق کرده اند که تلویزیون برای هر قسمت ۳۵۰ میلیون تومان به اضافه ۳۰ درصد از درآمد تبلیغات را پرداخت کند!مگر برنامه ای که در یک فضای مشخص و با دکوری ساده اجرا می شود،چقدر خرج دارد؟با این پول ده ها برنامه مفید و حتی سریال می توان ساخت.
مدیران صداوسیما چگونه به خود اجازه داده اند با پول مردم گرسنه که حتی در شب یلدا،یک دانه انار نیز نداشتند که در دهان مزمزه کنند،چنین قرارداد سنگینی بسته و روی گرده این مردم تنگدست «دورهمی» برگزار کنند؟!پشت این پرده ضخیم چه خبر است؟رییس صداوسیما چه می کند؟!مصطفی احمدی کیست که شرایط خود را به راحتی به مدیران ریز و درشت تلویزیون تحمیل می کند؟کسی تا کنون از این شخص تازه متمول شده پرسیده است که این همه سرمایه را از کجا آورده است؟!
این رسانه ملی است،نه ملک شخصی که مدیران صداوسیما به دلخواه خویش آنچه دوست دارند را بدون رضایت خدا و مردم انجام می دهند!اگر این رسانه مردمی است،چرا سودش را مرفهان بی درد و گردن کلفت های اقتصادی می برند؟ سهم مردم گرفتار و ندار از این قراردادهای میلیاردی چه مقدار است؟!
گویا تلویزیون مایملک شخصی مصطفی احمدی و افرادی نظیر او شده است که برای همه تعیین تکلیف می کنند.وقتی این مرفهان بی درد در صداوسیما یکه تازی می کنند،رییس و مدیران تلویزیون چکاره هستند وچه می کنند؟!فقط بلدند زیر قراردادهای تحمیلی را انگشت بزنند؟!
شب یلدا اکثریت مردم ایران زمین، حتی چند دانه تخمه آفتابگردان نیز نداشتند که با شکستن آن خود را عضوی از محفل این شب طولانی بدانند،اما مصطفی احمدی و مجری زرخریدش در آن زمان داشتند حجم موجودی حساب های مختلف خود را بررسی می کردند!
عجیب است که در این برنامه «دورهمی» مدام از همدلی،کمک به هموطنان،حمایت از ضعفا و دیگر موضوعات از این دست صحبت به میان می آید،اما سازندگانش کوچک ترین اعتقادی به این شعارهای مردم فریب نداشته و ندارند،اگر داشتند این همه صفر پول های شان افزایش نمی یافت!
برنامه های دیگر شب یلدا نیز کم و بیش با ساختاری کم خرج،اما با بودجه های سنگین بسته شده بودند،اما قضیه «دورهمی» چیز دیگری بود و هست.
در همین سازمان صداوسیما افراد شریفی کار می کنند که مدام باید بر گونه های خویش سیلی بزنند تا همواره سرخ بماند!تعداد زیادی از دست اندرکاران ساخت برنامه و سریال نیز مدت هاست بیکارند و نانی در نمی آورند که در دهان زن و فرزند خویش بگذارند،با این وجود مدیران صداوسیما،رها از زمین و زمان پول مردم را به حساب افرادی می ریزند که اگر تا چند نسل نیز فقط بنشینند و خرج کنند باز از حجم حساب شان کم نشده و نمی شود!
جناب رییس صداوسیما،آقای معاون سیما،دیگر مدیران ریز و درشت این نهاد که این چنین برای افراد و برنامه های خاص،خاصه خرجی می کنید،این عدالت است؟!خدا از کار شما راضی است؟طناب سفت و تنگ حق الناس را بر گردن خویش حس نمی کنید؟!
خدا کند... خدا کند...خدا کند..اینها فقط شایعه باشد،اما...


یادداشت سیدرضااورنگ صداوسیما تلویزیون معاونت سیما دورهمی مصطفی احمدی

@nasrodinmolla