بعدی
like

افزایش مخاطبان سینما در یازده ماهه سال ۹۷

‏. ‏(‏۱-‏اسفند-‏۱۳۹۷)

بررسی آمار فروش فیلم‌ها در یازده ماهه اول سال ۹۷ نشان می دهد که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش داشته است.

به گزارش آرت کافه،محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد: سینمای ایران در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به فروشی معادل۲۳۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان رسیده است و در طی این مدت۲۶ میلیون و ۵۳۸ هزار و۸۲۰ نفر به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند.


سینما محمود اربابی   توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

وی ادامه داد: میزان فروش فیلم های سینمایی در یازده ماه نخست سال ۹۶ نیز معادل ۱۷۰ میلیارد و ۹۰۹میلیون و ۷۸هزار تومان و تعداد تماشاگران ۲۱ میلیون و ۷۲۴هزار و ۱۶۹ نفر بوده است.

اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم ها در سال ۹۷ افزود: بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در یازده ماهه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ سی و شش درصد و تعداد تماشاگران نیز در یازده ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته بیست و دو درصد رشد داشته است.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی همچنین با اشاره به فروش بهمن ماه نیز گفت: میزان فروش سینمای ایران در بهمن ماه سال ۹۷ معادل ۱۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۵۲۱هزار تومان بوده و ۱میلیون و ۷۵۱ هزار و ۱۲۷نفر به تماشای فیلم های اکران شده نشستند.

وی با مقایسه بهمن با مدت زمان مشابه سال ۹۶ افزود: این رقم در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۷۱۹میلیون و ۲۲۰هزار تومان بوده و ۱میلیون و ۶۵۷هزار و ۴۸۸نفر به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در بهمن ماه ۹۷ سینما ۱۷ درصد افزایش فروش و ۶درصد افزایش بیننده را شاهد بوده است.