بعدی
like

حوزه هنری می خواهد سازمان سینمایی را زیر یوغ خود بیاورد؟!

‏. ‏(‏۴-‏دی-‏۱۳۹۸)

تمام اهالی رسانه مستقل و سینماگران با فرهنگ ،با وجود اعتراض به عملکرد و اشتباه های سازمان سینمایی و رییس آن،برای نجات سینمای ایران و از دست نرفتن کامل آن،در برابر هجوم گسترده و سنگین حوزه هنری بایستند و باید از سازمان سینمایی در این مقطع دفاع کنند.

آرت کافه-سیدرضاورنگ:حوزه هنری سازمان تبلیغات که در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ برای زنده ماندن و پیشرفت هنر و سینمای ایران تلاش شایانی کرد،امروز به خاطر افتادن در دام تجمل گرایی،بروکراسی و خود بزرگ بینی،نه تنها کمک قابل توجهی به سینمای ایران نمی کند،بلکه در سال های اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا چرخ های زنگ زده آن را از کار انداخته و هدایتش را به دست بگیرد.در اختیار داشتن ده ها سینما و سالن های نمایش در تهران و شهرستان ها باعث شده این نهاد فشارها را بر پیکر نیمه جان سینمای ایران بیشتر از پیش کند.
چندی است که سازمان سینمایی حوزه هنری،با تمام توان،هزینه بیت المال و لشگر رسانه ای سعی دارد به بهانه ندادن پروانه نمایش به فیلم «دیدن این فیلم جرم است»،فشار حداکثری را بر سازمان سینمایی و حسین انتظامی بیاورد تا حرف خود را به کرسی بنشاند.
هدف نهایی سازمان سینمایی حوزه هنری این است که سازمان سینمایی وزارت ارشاد را زیر یوغ خویش درآورده و سایه سنگینش را روی سینمای ایران پهن کند تا سینماگری نتواند بدون نظر و خواست آنها فیلمی را تولید و روی پرده بفرستد.
این نهاد پیش از این نیز با فرصت اکران ندادن به برخی از فیلم هایی که پروانه نمایش داشتند و پایین کشیدن بعضی دیگر،برای سازمان سینمایی خط و نشان کشیده و به مبارزه طلبید.
مدیران حوزه هنری در ظاهر در برابر موضع گیری های سازمان سینمایی،برخی از سینماگران و بعضی از اهالی رسانه درباره این موضوع از خود خویشتن داری نشان دادند که مظلوم نمایی کنند.
منفعل عمل کردن و مظلوم نمایی سازمان سینمایی حوزه هنری در آن زمان،نقشه ای از پیش تعیین شده بود تا امروز به بهانه پروانه نمایش ندادن به یک فیلم معمولی که با پول مردم ساخته شده، با تمام قوا به جنگ سازمان سینمایی بیاید تا استقلال آن را به زیر بکشد!
تا کنون این حجم از هجوم توسط این نهاد درباره یک فیلم در تاریخ حیات آن دیده نشده بود و شاید نشود.فشار بی حد و حصری که سازمان سینمایی حوزه هنری با این بهانه کودکانه دارد به سازمان سینمایی می آورد،مشخص است که پروانه نمایش فیلم «دیدن این فیلم جرم است» اصلا برای آنها اهمیت ندارد و به هزینه آن نیز فکر نکرده و نمی کنند.تنها هدف این نهاد شکست دادن سازمان سینمایی و رییس آن است.
روزنامه دولتی و متعلق به مردم «جام جم» که امروز یک صفحه خود را به موضوع بی اهمیت پروانه نمایش «دیدن این فیلم جرم است» اختصاص داده و عکس آن را نیز زینت بخش صفحه اول این نشریه کرده،نشان دهنده این است که زدوبندی صورت گرفته تا حلقه محاصره سازمان سینمایی وزارت ارشاد توسط سازمان سینمایی حوزه هنری،تنگ تر و تنگ تر شود!
سازمان سینمایی و رییس آن باید در برابر این هجوم سنگین از خود مقاوت نشان دهند تا هجوم آورندگان عقب نشینی کرده و به محدوده گلیم خویش بازگشته و دیگر پای شان را درازتر نکنند!
عجیب است برخی از افرادی که توسط سازمان سینمایی حوزه هنری حمایت و هدایت می شوند اعلام کرده اند تمام اعضای شورای پروانه نمایش برای فیلم «دیدن این فیلم جرم است» مجوز صادر کرده اند،اما حسین انتظامی مخالفت کرده است!این ادعا این معنی را می رساند که یک یا چند نفر از این اعضا اخبار را در اختیاز بیگانه قرار داده اند؟!
هیچ کس موافق این نیست اگر فیلمی چارچوب های قانونی را رعایت کرده باشد به خاطر اعمال سلیقه از گرفتن پروانه نمایش محروم شود.نگارنده نیز مانند بسیاری از اهالی رسانه که مستقل می نویسند،همیشه با توقیف و پایین کشیدن فیلم ها از روی پرده مخالف بوده و هستم و همیشه اعتراض خود را با زبان قلم بیان کرده ام،حتی از فیلم ضعیف «رحمان ۱۴۰۰» نیز حمایت کردم.
گمان نکنم کسی در این چند دهه به اندازه حقیر ،عملکرد معاونت سینمایی یا سازمان سینمایی را نقد کرده و آن را زیر سوال برده باشد،اما از آنجا که روشنگری و عدالت پیشگی خصلت و هدف خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل و دلسوز است،وظیفه خود می دانم در برابر هجوم سنگین و بی سابقه سازمان سینمایی حوزه هنری که با هدف شکست سازمان سینمایی آغاز شده،عدالت پیشه کرده و آنچه وظیفه ذاتی ام است را بگویم و بنویسم.از تمام اهالی رسانه مستقل و سینماگران با فرهنگ می خواهم،با وجود اعتراض به عملکرد و اشتباه های سازمان سینمایی و رییس آن،برای نجات سینمای ایران و از دست نرفتن کامل آن،در برابر هجوم گسترده و سنگین حوزه هنری بایستیم و از سازمان سینمایی در این مقطع دفاع کنیم.از حسین انتظامی نیز می خواهیم در برابر خواسته های این نهاد از خویش مقاومت نشان داده و به هیچ وجه گردن کج نکند.


یادداشت سیدرضااورنگ سازمان سینمایی حسین انتظام  رحمان ۱۴۰۰   دیدن این فیلم جرم است  جام جم سازمان سینمایی حوزه هنری

@nasrodinmolla