بعدی
like

تهیه کننده و کارگردان «پایتخت» نگران فیلمنامه نباشند!

‏. ‏(‏۱۰-‏مرداد-‏۱۳۹۸)

سیروس مقدم،همسر تهیه کننده اش الهام غفوری و محسن تنابنده بهتر از هرکسی می دانند که اکثر قسمت های «پایتخت» فیلمنامه نداشته و بر اساس طرح محفلی و یک خط قصه ناقص پیش رفته است!

آرت کافه-ملانصرالدین:فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی برای ساخته شدن به فیلمنامه ای مدون و کامل نیاز دارند.اگر فیلمنامه آنها کامل نباشد،بازیگران صحنه را به دست گرفته و همان گونه که می خواهند صحنه را می چرخانند!
متاسفانه بسیاری از مجموعه های تلویزیونی و برخی از فیلم های سینمایی دارای فیلمنامه کاملی نیستند و کارگردان بر اساس طرح یا قصه ای که دارد آن را جلوی دوربین می برد و اختیار کار را دست بازیگران می دهد.رد و بدل شدن حرف های تکراری و بی محتوی بین بازیگران که هیچ نشانه ای از دیالوگ ندارند،نشان دهنده نبود فیلمنامه است.
فیلمنامه مجموعه های نود شبی تلویزیون،حتی سریال هایی با مدت کمتر نیز متاسفانه یا فیلمنامه ندارند یا کامل نیست.آشفتگی در روایت داستان ، پراکندگی صحنه ها و دیالوگ های ضعیف از علائم مشخص نبود فیلمنامه است.
این سریال ها چند فیلمنامه ابتدایی در دست دارند که کار را با آن شروع می کنند.سپس به علت کمبود فیلمنامه و نبود سوژه مناسب،یک خط داستانی یا طرح برای بازیگران تعریف می شود و آنان آنچه بر زبان شان می آید می گویند و آنچه به فکرشان می رسد عمل می کنند!
متاسفانه مدیران تلویزیون نیز به خاطر ضعف مفرط و دانش کم درباره فیلمنامه و چارچوب سریال،اصلا دخالتی در این کار نکرده و فقط دستور پرداخت مالی می دهند!
سریال «پایتخت» که قرار است به سلامتی قسمت ششم آن نیز تولید و حواله آنتن تلویزیون شود،ضعف فیلمنامه مدون و منسجم در قسمت های پیشین آن به شدت دیده شد!حرافی های بسیار بازیگران در صحنه هایی مثل رستوران،داخل کامیون،منازل،محفل ها و دیگر لوکیشن ها،به وضوح نشان دهنده این بود که «پایتخت» فیلمنامه کامل نداشت.مردم عادی نیز به خوبی این ضعف را می فهمند،چه رسد به افرادی که مختصر آشنایی با تکنیک فیلمنامه نویسی دارند!آنچه به داد «پایتخت» رسید لهجه مازندرانی است،نه قوت فیلم و فیلمنامه این سریال.
سیروس مقدم،همسر تهیه کننده اش الهام غفوری و محسن تنابنده بهتر از هرکسی می دانند که اکثر قسمت های «پایتخت» فیلمنامه نداشته و بر اساس طرح محفلی و یک خط قصه ناقص پیش رفته است!
بنابر این کارگردان و تهیه کننده این سریال نگران فیلمنامه نباشند که نیستند!زیرا امروزه در تلویزیون،هیچ مدیری به دنبال فیلمنامه کامل و جذاب نیست،بلکه مانند سازمان صداوسیما که محفلی و فامیلی اداره می شود،مدیران آن نیز همه سریال ها و برنامه ها را هیاتی و بدون چارچوب می خواهند!
بی شک سری جدید سریال «پایتخت» نیز به جز چند فیلمنامه اولیه که با آن کار را شروع کنند،در قسمت های بعدی به علت نبود فیلمنامه منسجم،بازیگران اختیار کار را دوباره در دست خواهد گرفت و سیروس مقدم ناظری بی منظور خواهد بود!


یادداشت  پایتخت  سیروس مقدم   الهام غفوری   محسن تنابنده صداوسیمایادداشت  پایتخت  سیروس مقدم   الهام غفوری   محسن تنابنده صداوسیما

@nasrodinmolla