بعدی
like
نگاهی به نمایش «ملاقات»

آدمیزاد ترسناک است!

‏. ‏(‏۲۳-‏اسفند-‏۱۳۹۷)

تنها نگاهی از سر واقعیت است که همه چیز را عریان می سازد و حقیقتا همگی ما مسبب تمامی رنج هایی هستیم که خواسته و ناخواسته بر ما تحمیل می شود .

آرت کافه-معصومه نورزاد:ما ترسناک و‌هولناکیم ؛ ترسناک و‌هولناک در برابر عدالتی که هرگز نبوده است ! این را تنها فردریش دورنمات نویسنده نمی گوید ؛ این را بسیاری دیگر نیز گفته اند ! ما هم آن را بارها گفته ایم ؛ چه با صدای بلند؛ چه با صدای درون و حقیقتی است که آدمیزاد ترسناک است ؛ ملغمه ای است از تمامی خواسته ها ؛ نیازها و خواهش های برحق و ناحق و همین تعارضات است که او را از سایر موجودات متمایز کرده است.اصلا همین تفاوت هاست که بارها هر کدام از ما را به مرز جنون و استیصال کشانده؛ بعضی های مان رقت بار دوام آورده ایم و بعضی دیگرمان «مرگ» را به تحمل این شرایط اسفبار ترجیح داده ایم ؛ آدمیزاد حیرت آور و غیر قابل پیش بینی است و پیچیدگی اوست که هولناک و سهمگین به نظر می رسد ; شاید همین خصیصه ترسناک موجب شده؛ پروردگارش او را برترین مخلوقات بنامد،اما برترین در چه؟ چه چیزی حقیقتا این موجود ترسناک را متمایز می کند؟ به واقع هیچ.

تنها نگاهی از سر واقعیت است که همه چیز را عریان می سازد و حقیقتا همگی ما مسبب تمامی رنج هایی هستیم که خواسته و ناخواسته بر ما تحمیل می شود ؛ ما موجوداتی ضعیف؛ ترسو؛ به شدت مادی و بی نهایت متزلزلیم که اجتماعات متنوعی را در سراسر جهان تشکیل داده ایم .قاره های بسیار داریم و هزاران هزار لهجه و زبان با چهره ها و رنگ هایی متفاوت وآداب و رسومی متنوع اما هیچ چیز نتوانسته خوی درنده و پیچیده ما را در بزنگاه های حساس زندگی مان تحت کنترل درآورد.ما ترسناکیم و همگی یک نام داریم: انسان.

اینها را فردریش دورنمات نویسنده خیلی وقت پیش درک کرده و در اثری به نام ملاقات با بانوی سالخورده نوشته و حالا این روزها پارسا پیروز فر با گروه نمایشی قدرتمندش آن را روی صحنه سالن اصلی تئاتر شهر برده است .با آنها همراه شوید تا با حقایق هولناکی که این روزها با آن مواجهید ؛ روبه رو شوید؛ ببینید ؛ فکر کنید؛ شاید راه نجاتی بیابید.


تئاتر فردریش دورنمات ملاقات بانوی سالخورده پارسا پیروز فر ملاقات معصومه نورزادتئاتر فردریش دورنمات ملاقات بانوی سالخورده پارسا پیروز فر ملاقات معصومه نورزادتئاتر فردریش دورنمات ملاقات بانوی سالخورده پارسا پیروز فر ملاقات معصومه نورزاد

عکس:محمد صادق زرجویان