بعدی
like

شبکه شما نیز صاحب داماد شد،انشاءالله مبارک است!

‏. ‏(‏۱۸-‏مهر-‏۱۳۹۸)

تا آنجا که ما اطلاع داریم،در تلویزیون ایران،به هیچ وجه پارتی بازی، آشناپروری،کارچاق کنی و... وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت!!!

رسانه ها:علی دارابی مدیر استان‌های صداوسیما در حکمی محمد کاویانی را به ریاست شبکه شما منصوب کرد.


یادداشت علی دارابی   صداوسیما   محمد کاویانی   شبکه شما تلویزیون ملانصرالدین

ملانصرالدین:انتخاب ها و اظهارات علی دارابی همیشه انسان را دچار غش و ضعف و گاهی دل درد می کند!
شنیده ایم محمد کاویانی که به ریاست شبکه شما منصوب شده داماد علی دارابی است!بالاخره شبکه شما نیز صاحب داماد شد،انشاءالله مبارک است!
شنیده شده مهدی کاویانی به علت علاقه وافری که پدر خانم عزیز و دوست داشتنی خویش دارد ،هرگز دامن وی را رها نکرده و همواره به عنوان مشاور کنار او حاضر و ناظر بوده که مبادا خدای ناکرده ذره ای از این محبت کم بشود!
قبل ها نیز که علی دارابی بر تخت معاونت سیما تکیه داده بود،شنیده بودیم که دوست پسر خود را عضو یکی از شوراهای فیلمنامه تلویزیون کرده بود!
شنیده های شنیدنی درباره علی دارابی ،نوع مدیرت،انتصابات و اظهار نظرهایش زیاد و جالب است.ما فقط شنیده ایم،شما هم بشنوید!نه تایید می کنیم و نه تکذیب!
خوشا به حال رییس صداوسیما که همیشه شنیده ها را ناشنیده گرفته و دیده ها را نادیده می گیرد!امیدواریم این بار وجدان بیدار،گوش خواب رفته شان را از خواب بلند کرده و درباره یکی از شنیده هایی که دیگر تعدادش بیشتر از تعداد برنامه ها و سریال های تلویزیون شده،واکنش نشان داده و لااقل دستور تحقیق دهند تا قضیه برای خودشان روشن شود،مردم و اهالی رسانه که همیشه در صداوسیما در حاشیه قرار داشته و دارند!
تا آنجا که ما اطلاع داریم،در تلویزیون ایران،به هیچ وجه پارتی بازی، آشناپروری،کارچاق کنی و... وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت!!!
شنیده ایم در تلویزیون هیچ قائم مقامی،معاونی،مدیری،مدیرشبکه ای،مشاوری،عضو شورایی،تهیه کننده ای،کارگردانی،فیلمنامه نویسی و...به واسطه رابطه فامیلی و دوستی به این پست و مقام ها نرسیده و نمی رسند ،فقط معیار صداوسیما در انتخاب و انتصاب افراد ،شایسته سالاری محض بوده و خواهد بود!برای همین از هم اکنون هر شایعه ای را تکذیب کرده و اعلام کرده اند با اشاعه دهنده شایعات بی اساس برخورد قانونی و غیر قانونی کرده و می کنند!
@nasrodinmolla