بعدی
like

تعریف و تمجید غیر حرفه ای رییس تلویزیون از برنامه کپی برابر فرع «عصرجدید»!

‏. ‏(‏۱-‏مهر-‏۱۳۹۸)

تهیه کننده و سازندگان برنامه «عصرجدید» اگر خود استعدادی داشتند یا توانایی استعداد یابی ،ابتدا استعدادی را پیدا می کردند تا طرح یک برنامه سرگرم کننده تمام ایرانی را می ریخت و اجرا می کرد،نه چنین ناشیانه کپی کاری کنند!

آرت کافه:روابط عمومی رسانه ملی-دکتر علی عسکری: همه وجود ما عشق به مردم و خدمت به آنهاست و برنامه «عصر جدید» نماد و نمایشی از این عشق و قله‌ای از محبت و مهربانی به مردم سراسر ایران بود.


یادداشت ملانصرالدینصداوسیما علی عسکری عصر جدید تلویزیون

ملانصرالدین:جناب علی عسکری لطفا برای ما عشق به مردم و خدمت به آنان را توضیح دهید؟ما جمعی بی سواد هستیم که «الف» را از«ب» تشخیص نمی دهیم و به این بی سوادی خود می بالیم!اگر مرحمت فرموده ذهن تاریک این حقیر و حقیران دیگر را روشن کنید بسیار سپاسگزار خواهیم بود!زیرا برنامه ها و سریال های ساخته شده در صداوسیما،به علت ضعف مفرط و ساختار آماتوری و کودکانه که نمونه های آن، هم اکنون در حال پخش هستند، نشانی از عشق به مردم و خدمت به آنان دیده نمی شود!آنچه به چشم می آید نادیده گرفتن تعلقات مردم و توهین مکرر به شعور آنان است!
آیا برنامه «عصرجدید» که کپی ضعیف و تهوع آوری از برنامه های خارجی بود، نماد و نمایشی از عشق و قله‌ای از محبت و مهربانی به مردم سراسر ایران بود؟دنباله روی کورکورانه و کپی برداری مو به مو از برنامه موفق اجانب،خیانت به مردم است یا خدمت به آنان؟!
ایرانیان با فرهنگ سال هاست پرچم هنر را در اهتزاز درآورده و می آورند، آیا این در شان آنان است که از برنامه کشورهای دیگر کپی برداری کنند؟ ساخت برنامه «عصر جدید» توهین به هنر و مردم ایران بود و هست!دفاع بی دلیل شما و مدیران ریز و درشت زیر دست تان از این برنامه وارداتی،تاکید بر این است که ایرانیان هنرمند توان ساخت یک برنامه سرگرم کننده با ویژگی های فرهنگ ایرانی ندارند و باید از برنامه های خارجی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارند ارتزاق کرد!این عشق به مردم و خدمت به آنان است؟
شما و دیگر مدیران تلویزیون مدعی هستید که در خاکریز اول مقابله با تهاجم فرهنگی قرار دارید، وارد کردن فرهنگ بیگانه و کپی برداری کورکورانه و نعل به نعل از برنامه های خارجی،مقابله با تهاجم فرهنگی است یا ایجاد شکاف در خاکریز برای تهاجم بیشتر؟!
تهیه کننده و سازندگان برنامه «عصرجدید» اگر خود استعدادی داشتند یا توانایی استعداد یابی ،ابتدا استعدادی را پیدا می کردند تا طرح یک برنامه سرگرم کننده تمام ایرانی را می ریخت و اجرا می کرد،نه چنین ناشیانه کپی کاری کنند!
تعاریف غیر حرفه ای و احساسی شما و دیگر مدیران تان از این برنامه، راه را برای دیگران باز می کند تا با کپی کردن صرف از برنامه های خارجی ،فرهنگ ایرانی را ندید بگیرند تا به چشم شما بیایند و از آنان نیز تعریف و تمجید کنید! زیرا می دانند که منعت شان در این است!
@nasrodinmolla