بعدی
like

رضا کیانیان سر سینمای آمریکا را برید و در خیابان مشاهیر چال کرد!

‏. ‏(‏۳۰-‏شهریور-‏۱۳۹۸)

سرتان به کار خودتان گرم باشد،چه کار به سینمای ضعیف،غیر حرفه ای و بی مخاطب آمریکا دارید؟چرا می خواهید نان شان را آجر کنید؟!خدا را خوش نمی آید مظلوم کشی کنید!

آرت کافه:رضا کیانیان:تنها سینمایی که مقابل سینمای آمریکا ایستاده است ایران است.


یادداشت ملانصرالدین رضاکیانیان جولین مور سازمان سینمایی جشنواره جهانی فیلم فجر سینمای آمریکا

ملانصرالدین:بنده حقیر که همیشه حرفی برای گفتن دارم و کلامی برای نوشتن،گاهی در می مانم چه بگویم یا چه بنویسم!
افاضات اخیر جناب کیانیان از آن مواردی است که دست و دهان مرا بسته ا تا بمانم در این باره چه بگویم و چه بنویسم.ذهن و قلم آدمی در مقابل این افاضات، به قول عوام «کپ» می کند که ما هم در چنین موقعیتی به سر می بریم!
هرچه فکر کرده و عقلم را در پایین ترین حد ممکن قرار دادم تا فهم کنم جناب کیانیان بر چه مبنایی یا با چه دلیلی گفته تنها سینمایی که مقابل سینمای آمریکا ایستاده است ایران است!عقلم به جایی نرسید و نخواهد رسید.
تنها چیزی که آرامم می کند این است که عادت کرده ام حرف های جناب کیانیان و امثال او را به هیچ انگارم و ندیده و نشنیده بگیرم.
گاهی نیز حق را به چنین افرادی می دهم،زیرا منافع خود را در نظر می گیرند و می دانند چگونه آن را حفظ کنند.اگر کیانیان دستمزدهای نجومی از تلویزیون و سینما نمی گرفت یا در جشنواره پا درهوای جهانی فیلم فجر،مسوولیتی نداشت و سبیلش مدام چرب نمی شد،چنین حرف هایی را بر زبان می راند و چنین ادعاهای عجیبی را مطرح می کرد؟هرگز!
وقتی معاونت اسبق سینمایی وزارت ارشاد بر تخت حکمرانی اش نشسته بود نیز از دهانش پرید یا پراندند که سینمای ایران بعد از آمریکا در جهان مقام دوم را دارد!یا کارگردانی قیاس مع الفارق کرد که بازی رضا کیانیان از ستاره ای مانند جولین مور بهتر است!
مطمئنا اگر منافعی وجود نداشته باشد،محال است کسی چنین سخنان و ادعاهای خنده آوری را بر لب یا قلم خویش جاری کند!
جناب کیانیان،بازیگری که در فیلم «کفش هایم کو؟» مرزهای بازیگری را در نوردیدی و استانداردهای جهانی این هنر را جابه جا کردی،حتی توانستی دست جولین مور را در بازیگری از پشت ببندی و وادارش کنی مقابلت زانوی ادب بر زمین زده تا هنرت را به او آموزش دهی،باور کن اگر اینها را نیز نگویی،وضعیت سینما و تلویزیون ما آن قدر خراب هست که مدام در جشنواره ها به شما پست دهند و دستخوش های آنچنانی تقدیم کنند!
یادم نمی آید زمانی که تئاتر کار می کردید و هنوز سری بین سرها در نیاورده بودید،چنین ادعاهایی کنید و چنین حرف هایی بزنید!
جناب کیانیان،شما و امثال شما اگر پول خود را بگیرید و چیزی نگویید، به والله سنگین تر و رنگین تر هستید!سرتان به کار خودتان گرم باشد،چه کار به سینمای ضعیف،غیر حرفه ای و بی مخاطب آمریکا دارید؟چرا می خواهید نان شان را آجر کنید؟!خدا را خوش نمی آید مظلوم کشی کنید!
شما سر سینمای آمریکا را بریدید و جنازه اش را در خیابان مشاهیر چال کردید!
@nasrodinmolla