سیدضیاهاشمی


برای اتحاد تهیه کنندگان

سید ضیا هاشمی اولین قدم را برداشت،دومین قدم را چه کسی بر می دارد؟!

سید ضیا هاشمی با برپایی نخستین آیین سپاس تهیه کنندگان سینمای ایران و تقدیر از اعضای تشکلات دیگر، در حقیقت اولین قدم را برای اتحاد دوباره تهیه کنندگان برداشت،دومین قدم را چه کسی بر می دارد؟!

‏۷-‏آذر-‏۱۳۹۸

گفت و گو با سید ضیا هاشمی

ارشاد تنها باید پروانه نمایش صادر کند

باید جلوی ورود بی رویه دولت و برخی نهاها در تولید و اکران گرفته شود.

‏۱۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸