دوسالانه-هنر


همزمان با دوسالانه هنر

بنکسی،‌ اثرش را در ونیز به نمایش گذاشت

بنکسی، هنرمند ناشناس بریتانیایی،اثر جدید هنری خود را در وسط شهر ونیز ایتالیا به نمایش گذاشت.

‏۳-‏خرداد-‏۱۳۹۸