خیالی-سازی


حاج حسین پنجه طلا،خیالی ساز یگانه

مسوولان، هنرمندان و علاقه‌مندان همه دست به دست هم دهند تا هنرهای اصیل حفظ یا احیا شوند که دوباره بتوانیم بر بالای بلندترین قله هنر بایستیم و فریاد بزنیم «هنر نزد ایرانیان است و بس».

‏۱۸-‏شهریور-‏۱۳۹۸

یادداشت

«خیالی‌ ‌سازی» در خواب بی‌خیالی!

خیالی سازی» با توجه به اینکه از روی مدل و مشابه آن نقاشی نمی‌شود و تنها تکیه‌بر خیال هنرمند دارد از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. نقاشان این‌گونه هنری آنچه را در خیال می‌بینند روی بوم می‌آورند.

‏۶-‏مهر-‏۱۳۹۷