بین‌الملل


انتشارفراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان

فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با دبیری خیام وقار کاشانی که آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود، منتشر شد.

‏۲۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸