اکران


خودسوزی سالن سینمای هتل تاریخی رامسر!

سالن سینمای هتل تاریخی رامسر که دیگر طاقتش طاق شده بود و شرمندگی اش از وضعیت امروز سینمای ایران لبریز،تاب نیاورده و خودسوزی کرد،پیش از آنکه بسوزانندش!

‏۵-‏دی-‏۱۳۹۸

سعید خانی:

قدرت سینماداران زیاد است، چون با هم متحدند

بین تولید و توزیع باید یک بالانسی وجود داشته باشد، ضمن اینکه به ژانرها هم باید دقت کرد.

‏۶-‏شهریور-‏۱۳۹۸

گفت و گو با سید ضیا هاشمی

ارشاد تنها باید پروانه نمایش صادر کند

باید جلوی ورود بی رویه دولت و برخی نهاها در تولید و اکران گرفته شود.

‏۱۹-‏مرداد-‏۱۳۹۸

محمد آفریده:

نقش سازمان سینمایی از دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است

متاسفانه نقش سازمان سینمایی مدت هاست از نقش دوم و سوم به پنجم و ششم نزول کرده است و بازیگران دیگری که اهداف و مقاصد دیگری در سر دارند تصمیم گیران مهم تری شده اند.

‏۱۶-‏مرداد-‏۱۳۹۸

جلال الدین دری:

رانت،روابط و پول به جای همه چیز حکم می کنند!

عده ای از ساخت و پخش فیلم های کمدی سطحی در ارشاد منتفع می شوند!

‏۱۱-‏مرداد-‏۱۳۹۸

حسن توکل نیا:

وزارت ارشاد با برخی از رانت ها کنارمی آید

مسوولان ما به هرکس که زورشان می رسد قانون را برایش پیاده می کنند و به کسی زورشان نمی رسد برای او تبصره ساخته و مدارا می کنند .

‏۱۱-‏مرداد-‏۱۳۹۸

آناهید آباد کارگردان فیلم «یه وا»:

قصد من دادن درس اخلاق نبود

داستان زنی را ساختم که توانایی رویارویی با حقیقت را دارد.

‏۲۰-‏فروردین-‏۱۳۹۸

یادداشت

فاجعه ملی در سینمای میلی!!!

اعتلای سینمای ایران را به همه مدیران سینمایی، انحصار گران و بادمجان دور قاب چین های سینمای ایران که تمام توان خود را در این ۳۰ سال به کار گرفتند تا هنر هفتم در ایران به نهایت اعتلا برسد،تبریک گفته و برای شان اعتلای بیشتری را آرزومندیم!!!

‏۲۹-‏دی-‏۱۳۹۷