«آب-و-دیگران»


کارگردان نمایش «آب و دیگران»:

موضوع اصلی نمایش مسئله جهانی آب است

نویسنده و کارگردان نمایش «آب و دیگران» از مزایای یک اجرای عروسکی – زنده در کارگاه نمایش تئاتر شهر سخن گفت.

‏۲۵-‏تیر-‏۱۳۹۸

اجرای نمایش «آب و دیگران» در مرکز تئاتر کانون

نمایش عروسکی «آب و دیگران» با نویسندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی مرداد ۱۳۹۸ در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می‌رود.

‏۱۷-‏تیر-‏۱۳۹۸

با تغییر نام «پلاتو اجرا»

«آب و دیگران» در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه می رود

نمایش «آب ودیگران» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی از روز یکشنبه نهم تیر ماه با تغییر نام «پلاتو اچرا» به عنوان پیشین «کارگاه نمایش» اجرای خود را در تئاتر شهر آغاز می کند.

‏۵-‏تیر-‏۱۳۹۸